Let’s be partners!

Våra tjänster –
Tillväxt i Sverige & på Export

SIVER Growth har ett helhetsperspektiv och har genuin erfarenhet av hela processen – från idé, strategi och förberedelser till genomförande och uppföljning för att driva försäljning samt expandera utomlands.

Då en stor del av det förundersökande arbetet kan göras lokalt är vi ett viktigt komplement till andra institutioner såsom Business Sweden. De med sin lokala närvaro undersöker förutsättningarna för en export medan SIVER Growth som exportpartner står för kompetensen i förarbete och strategi samt kanske det viktigaste av allt, det slutliga försäljningsarbetet via sina långvariga erfarenheter!

Att få det gjort helt enkelt!

Vår arbetsprocess för att expandera utomlands

Behovshjulet, Siver growth

1. Telefonavstämning

2. Behovsmöte

3. Affärsförslag

4. Uppstartsmöte (uppdragsdefinition)

5. Introduktion, kund

6. SIVER Growth arbetsmetod

7. Leverans / Genomförande

8. Uppföljning inom 3 mån

Vårt koncept –
Hjälp till självhjälp

Genom att själv göra, lär man sig! Drivkraften och slutliga ansvaret för att på lång sikt lyckas med en exportsatsning ligger hos uppdragsgivaren, d.v.s. det exporterande företaget. Vi ger er verktygen att lyckas!

Vi erbjuder ett koncept som bygger på ”hjälp till självhjälp” – en form av coaching för att få företaget att bli redo att driva sin export själva. SIVER Growth är med hela vägen om så önskas, men en tydlig mottagare hos uppdragsgivaren måste identifieras tidigt i projektet för bästa möjliga resultat.
Vi tvekar inte för att ta tag i operativa säljrelaterade uppgifter om så önskas, dock under en begränsad tid. Det viktiga, att allt vi gemensamt genomför, är i syfte att skapa värde för det exporterande företaget och affären i någon form!

Vårt koncept – Hjälp till självhjälp

Genom att själv göra, lär man sig! Drivkraften och slutliga ansvaret för att på lång sikt lyckas med en exportsatsning ligger hos uppdragsgivaren, d.v.s. det exporterande företaget.

Vi erbjuder ett koncept som bygger på ”hjälp till självhjälp” – en form av coaching för att få företaget att bli redo att driva sin export själva. SIVER Growth är med hela vägen om så önskas, men en tydlig mottagare hos uppdragsgivaren måste identifieras tidigt i projektet för bästa möjliga resultat.
Vi tvekar inte för att ta tag i operativa säljrelaterade uppgifter om så önskas, dock under en begränsad tid. Det viktiga, att allt vi gemensamt genomför, är i syfte att skapa värde för det exporterande företaget och affären i någon form!

Siver Growth