Tillverkning, Siver Growth

Tillverkningsindustri

SIVER Growth kan med sina erfarenheter av OEM-försäljning i både svensk och tysk bilindustri samt i övrig svensk tillverkningsindustri ge er den guidning och säljstöd ni efterfrågar för att lyckas med er internationella försäljningssatsning.

Vi alla vet att bilindustrin är en konkurrensutsatt marknad men där företag med ett innovativt innehåll och sortiment kan skörda stora framgångar på svensk mark. Bilindustrin liksom mången annan tillverkande industri av maskiner, utrustningar kopplat till innovation och teknik agerar på en internationell marknad då kunderna är globala aktörer. Försäljningsprocessen av industriella produkter och lösningar är oftast projektrelaterade i företag med en komplex organisation där man måste följa sina nyckelkunder ut i världen oavsett om det handlar om OEM-kunder eller underleverantörer. Detta ställer andra krav på försäljningen där tex. beslutsprocessen hos kunden måste kartläggas eller lokala representanter krävs för att ge de globala kunderna den service de kräver.

Livsmedel & Foder

Private label / EMV 

Tillverknings­industri

Övriga branscher & Marknader