Let’s be partners!

Våra tjänster –

hyra kompetent Försäljnings & Exportchef

Låt inte de viktiga besluten vänta!
Hyr in din försäljnings- eller exportchef under en begränsad tid vid tillfälliga vakanser eller inför nyrekryteringar som drar ut på tiden.
Det är ett stort steg att bygga upp en ny avdelning – varför inte låta oss ta hand om hela Er export till dess att Ni är redo själva!

Hyr en exportavdelning

Det är ett stort steg att investera i en egen internationell organisation, både finansiellt och kompetensmässigt. Vi hjälper er till dess att ni känner er redo för att ta steget att anställa.

Interim exportchef

Tillfälliga personalbehov då interimslösning behövs.
Hyr in en tillfällig KAM eller Exportchef under en kortare tid för att hålla ställningarna eller stärka upp organisationen.
Behöver du hjälp med att
expandera utomlands?