The world is at our feet

Om oss –
Vi skapar möjligheter

SIVER Growth har vuxit fram ur 20 års erfarenhet av internationell försäljning i alla hörn i Europa, från nord till syd och väst till öst.

Vi bygger värde för våra kunder med hjälp av kompetens och erfarenheter i syfte att skapa tillväxt på nya marknader! Tack vare ett väl genomtänkt och kundanpassat samarbete mellan företag skapar vi värdefulla kundrelationer. Affärer görs mellan människor och därför är ett av de viktigaste ledorden i våra samarbeten just förtroende och intresse för andra. Detta utöver just ett välorganiserat samarbete. Genom att samarbeta med SIVER Growth är ni dessutom en del av ett brett nätverk av kompetens inte bara inom försäljning utan har även tillgång till expertis inom marknadsföring, logistik, social media och ledarskap mm.

Vi har alltifrån filmare/fotografer, digitala analytiker till hemsidetillverkare i vårt nätverk.
Med detta blir SIVER Growth den självklara kompletta partnern för företag i västra Sverige som vill ha hjälp med sin internationalisering – Er internationella projektledare!

Vem är Niklas Siversjö?

Niklas Siversjö, Siver Growth
Niklas Siversjö är drivkraften bakom SIVER Growth som grundades 2017. Efter många års erfarenhet inom försäljning tog han steget att hjälpa andra med de utmaningar han själv stått inför tidigare i sin karriär.

”Varför uppfinna hjulet om och om igen när det finns så mycket som kan undvikas eller återanvändas i form av erfarenheter och kompetens! Det är en fantastisk känsla att få hjälpa andra och se andras idéer förverkligas i form av försäljningstillväxt och lönsamhet.
Att se helheten i affären, från det första fröet av kundintresse till avtal och reell försäljning, har varit viktigt i mina affärsrelationer. Tack vare privilegiet att ha få arbeta med affärsutveckling, hela supply-chain, projektledning samt fått leda en kundserviceavdelning blir försäljningen flerdimensionell med än flera affärsmöjligheter serverade.”

Våra värderingar skapar era framgångar

Våra kunder och samarbetspartners ska känna att de lämnar sina uppdrag i trygga och kompetenta händer!
Med en öppen dialog vill vi alltid veta mer om de vi samarbetar med. Vi är nyfikna och genuint intresserade. Vi tror inte på kortsiktiga vinster, utan strävar efter vad som är bäst för er på längre sikt, vill vi samarbeta och bygga framtida möjligheter och kundnytta.
Let's talk business