Livsmedel, Siver Growth

Livsmedel & foder

Tack vare lång erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror och det breda nätverk inom området livsmedel och foder som SIVER Growth besitter, arbetar vi gärna med företag inom dessa branschsegment. Vi hjälper till med försäljning och affärsutveckling oberoende om det är till varumärkesprodukter eller EMV-produkter dvs kedjornas egna varumärken.

Försäljning av snabbrörliga konsumentvaror såsom livsmedel och till viss del foder ställer andra krav på försäljningsorganisationen och dess aktiviteter än andra typer av produkter. En av nyckelaktiviteterna är att skapa efterfrågan. Detta för att driva försäljning ur butik oavsett om det är en vanlig butik, en pop-up butik eller via e-handel. Detta ställer specifika krav på försäljningsorganisationen och marknadsavdelningen avseende säljbearbetning såsom kundbesök, kampanjtryck och digital marknadsföring, men även avseende distributionskedjan, kundservice och logistik.

SIVER Growth har en gedigen erfarenhet av hur hela supply-chain (varuflödes) kedjan fungerar, i alltifrån prognos till tillverkning och lagerhållning, i företag som bedriver egen tillverkning av snabbrörliga konsumentvaror.

Hundfoder, Siver Growth

Djurmat

Vi kan hund- och kattmat extra väl och guidar er gärna till både värdefulla affärsupplägg och produktkoncept.
Kontakta oss

Livsmedel & Foder

Private label / EMV 

Tillverknings­industri

Övriga branscher & Marknader