Let’s be partners!

Våra tjänster – Internationell exportkonsultation

Ta hjälp med hela eller delar av Er internationella expansion och affärsutveckling via exportkonsultation med fokus på säljfrämjande aktiviteter. Alltifrån timvis export-coaching till säljledning och KAM-uppdrag!

Säljstöd

Kritiska kundmöten, Förhandlingar, Mässdeltagande, Order/Kundtjänst

Nyckelkund

Kundstrategi, Kundplaner, Kundanalys, Lönsamhetsanalys

Säljledning

Exportchef, Marknadsstrategi, Säljstyrning/ Coaching

Analys

Distributionstrappan, Prissättning, Identifiera & utveckla USP’s
Behöver du hjälp med att
expandera utomlands?